آخرین داستان‌ها

ادامه داستان‌ها

۳۰ ,اردیبهشت ,۱۳۹۹

شیبا و کوسه‌های مهربان

توی دنیای به این قشنگی پسر بچه‌ مهربون و ماجراجویی به اسم شیبا زندگی می‌کرد. شیبا از یک سیاره دیگه‌ای به کره زمین ...
۳۰ ,اردیبهشت ,۱۳۹۹

شیبا در جزیره اسرارآمیز

شیبا به محض این‌که از قایق پیاده شد و پاهایش رو روی شن‌های جزیره گذاشت، متوجه شد جنس شن این جزیره با ساحلی که ...
۳۰ ,اردیبهشت ,۱۳۹۹

شیبا در جزیره اسرارآمیز

شیبا به محض این‌که از قایق پیاده شد و پاهایش رو روی شن‌های جزیره گذاشت، متوجه شد جنس شن این جزیره با ساحلی که ...